Hur kan vi i samverkan minska risken för barn och unga att hamna i kriminalitet och utanförskap?

Hur kan vi i samverkan minska risken för barn och unga att hamna i kriminalitet och utanförskap?

Publicerad: 2024-04-01

Hållbara Gotland
bjuder in till ett seminarium på ett tema som angår oss alla!

Kriminalitet sjunker allt längre ner i åldrarna och barn och unga utnyttjas hänsynslöst.

Hur ser det ut på Gotland?

17 april 09:00 till 10:30 i Donnerska huset

Kriminalitet sjunker allt längre ner i åldrarna och barn och unga utnyttjas hänsynslöst i kriminella miljöer. Regeringen har beslutat om implementering av en ny samverkans struktur för att effektivisera och utveckla samverkan mellan polis, socialtjänst vård/psykiatrin men även civilsamhälle och näringsliv.

Hur kan vi som samhälle bryta våldsutvecklingen och förebygga så att barn och unga inte hamnar i organiserad brottslighet?

Lotta Lundberg, brottsförebyggande samordnare inom polisen, är ansvarig för implementeringen av Bob-strukturen i polisregion Stockholm, i nära samverkan med länsstyrelsen och kommer att berätta om regeringsbeslutet Bob – Barn och unga i organiserad brottslighet – och vikten av att civilsamhälle och näringsliv samverkar.

Tillsammans med Lotta Lundberg kommer två av våra kommunpoliser på Gotland Zeke Wikström och Conny Johansson.

Anmälan sker till Info@hallbaragotland.se före den 16 april 2024

Datum

2024-04-17

Tid

09:00 - 10:30

Plats

Donnerska Husets aula

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!