Om oss

Hållbara Gotland strävar efter att uppmuntra företag på ön att fokusera på ansvarstagande. Vårt mål är att underlätta dialog och partnerskap mellan näringsliv, politiska aktörer, akademiska institutioner och civilsamhället genom nätverksmöten, utbyte av erfarenheter och informationsseminarier.

Visby, foto: shorebird ab

Globala målen ur gotländskt perspektiv

Det är genom samarbete vi når resultat och skapar ett hållbart samhälle. Vi måste våga fästa blicken på horisonten och planera för vart vi ska – så att vi är med och formar framtiden.

Vi är medlemmar i Hållbara Gotland

Vi är medlemmar i Hållbara Gotland

Lista över våra engagerade medlemmar som arbetar tillsammans för att skapa en mer hållbar framtid på ön.

Våra eldsjälar

Våra eldsjälar

Vår styrelse består av eldsjälar som arbetat med hållbarhetsfrågor länge. Vi drivs av övertygelsen att Gotland kan bli ett föredöme när det kommer till att jobba regionalt med de globala målen.

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!