Bli medlem

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!

Det är hög tid att göra skillnad

Hållbara Gotland vill inspirera företag på ön att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi vill också främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier. Det är genom samarbete vi når resultat och skapar ett hållbart samhälle. Vi fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland! Vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Lokalt arbete för globala mål

Genom erfarenhetsutbyte och presentation av praktiska metoder får du konkret kunskap om hur du och ditt företag kan förverkliga hållbarhetsmålen i er affärs-/organisationsstrategi.

Dessutom får du:

 • Tillfälle att nätverka med andra gotländska företagare och organisationer vid minst fyra nätverksträffar per år
 • Möjlighet att lyssna på aktuella föreläsare inom hållbarhet
 • Chansen att delta i minst fyra seminarier med om hållbarhet per år
 • Bjuda in andra medlemmar till ert företag eller organisation och berätta hur ni jobbar med hållbarhet!
 • Profilera ert arbete med hållbarhet och de globala målen i en gemensam workshop eller seminarium under Almedalsveckan
 • Självklart kommer ditt företag eller din organisation att synas här på vår hemsida
 • Till sist har du möjligheten att få vår hjälp att sätta de globala målen på er karta och visa hur ni kan jobba med dem

Medlemsavgift & serviceavgift

 • 100 kronor i inträdesavgift (betalas bara vid inträdet)
 •  Serviceavgift som betalas årligen
 •  Serviceavgiften är baserad på hur många anställda företaget/organisationen har
 •  Efter inbetald inträdesavgift och serviceavgift får ni ett välkomstbrev och medlemsbevis
Antal anställda Serviceavgift (moms tillkommer)
1-5 1000kr
6-15 3000kr
16-50 5000kr
51-75 7000kr
100 eller fler 15000kr