Hållbara Bysenpriset

Hållbara Bysenpriset

Upptäck våra modiga förebilder som har brutit igenom motstånd för att främja hållbarhet inom miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor. Varje år delar Hållbara Gotland ut Bysenpriset till dessa inspirerande individer som vågar vara annorlunda och finna nya lösningar på utmaningar.

Vi vill hylla dem som brutit igenom motstånd

Vi arbetar för att uppfylla FN:s sjutton globala mål som ska vara genomförda 2030. I det arbetet behövs förebilder!

 

Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, som varit extra modiga, trott starkt på något så att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.
Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det gör vi genom att varje år dela ut Hållbara Bysenpriset.

Varför behöver vi Bysen idag?
Bysen var den som såg till att människorna inte förgrep sig på skog och natur. Han eller hon, man vet inte riktigt om det var han eller hon (en gång visade sig Bysen som en vit märr) framträdde för det mesta som en liten, ful gubbe. Så det var inte Bysens väldiga kropp, eller sina stora muskler som gjorde att människorna hade respekt för Bysen, inte heller den vänliga själen och klokheten, utan att man inte riktigt kunde veta vad hen ställde till med om man inte gjorde som hen sa och på så sätt skadade natur eller djur.
Bysen var pillemarisk, en egenskap som man knappt använder idag, hen var småslug, listig, lurig, klurig, finurlig och odygdig. Med andra ord Bysen var inte, och är inte, helylle, det vill säga långt ifrån den bild vi har av hållbarhetsförespråkaren av idag.

Viktigt är att Bysen inte var oärlig utan hens intressen är att skydda skogen, marken, djuren och människan men att göra det med nytänk, kreativitet och humor. Gjorde man sig skyldig till något riktigt dumt kunde man vara säker på att Bysen lät en betala och så fick man förstås Bysen att gapskratta.

Den lille odygdige gubben borde visa sig mer idag. Men vi kanske inte har tid att se Bysen. Det är ju inte så att han visar sig hur som helst, vi måste vara mottagliga för att se honom, inte finns han i kontorsbyggnaderna eller i de stängda hjärnorna, utan i den natur som ska skyddas. Så det gäller att vara lyhörd så att vi kan tolka meddelandena från Bysen. Har vi slutat höra gapskratten och de finurliga råden? Eller är vi öppna för Bysen och tar till oss råden?

Vinnare av Hållbara Bysen

Fossilfria tunga transporter – Roma Grus är en förebild och föregångare inom omställningsarbetet och för hållbar utveckling inom transportbranschen. De visar att alla branscher, även de som hör till de ”skitigaste”, kan göra en omställning.

Fossilfritt tillverkade gotländska potatischips  Företaget har sin produktion i Stånga och är en förebild och föregångare inom hållbar utveckling inom livsmedelsbranschen. Produktionen sker med biogas, restprodukter blir ny biogas, och de visar att högst pris kan vinna en upphandling, om det kombineras med kvalité och hållbar produktion. Gotlandschips arbetar cirkulärt och är en inspiration för unga gotlänningar att arbeta med lokal utveckling och på så sätt skapa fler arbetstillfällen – hållbara arbetstillfällen. 

Synliggör de osynliga företagen – Det finns ett antal företag på Gotland som inte syns på företagarevent eller används som exempel när man pratar om näringslivet.

Men de arbetar på samma villkor som andra och kämpar lika mycket för att driva sina företag, ha nöjda kunder och kunna gå runt med lönsamhet. Det är företagen inom ASF Gotland, en paraplyorganisation för öns arbetsintegrerade sociala företag.

ASF står för Arbetsintegrerade Sociala Företag. Det innebär att man förutom att sälja tjänster/produkter också erbjuder arbete åt människor som står långt från arbetsmarknaden. Att få ett arbete där man står på egna ben, utvecklas och få göra nytta kan vara livsavgörande. Att de dessutom påverkar fler personer i deras direkta närhet, som familj, gör att de har större påverkan för.

Kultur, mat och miljö, allt hållbart – Inte bara en restaurang, inte bara en konsthall, inte bara en kulturell mötesplats och inte bara en klimataktiv idéverkstad utan den mest kända hubben för hållbarhetsarbetet på Sudret. 

Körsbärsgården är med sitt unika hållbarhetsarbete ett föredöme för andra kultur- och restaurangverksamheter på ön i arbetet med de globala målen, ekologi, energi, återvinning, social hållbarhet (i form av utbildningar och seminarier). Körsbärsgårdens konstskola för barn är mycket uppskattad och ger unga människor en insikt i klimatfrågorna samtidigt som de utvecklar sitt kreativa tänk.

Juryn

Eva Nypelius
Eva Nypelius

Regionråd Centerpartiet

"Hela vårt samhälle behöver jobba med hållbarhet och omställning för att vi skall nå klimat- och miljömålen samt agenda 2030. Här på Gotland har vi en nyantagen regional utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, som just tar upp de tre hållbarhetsdimensionerna med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för att utveckla Gotland. Genom Hållbara Bysen priset kan vi uppmärksamma och sprida goda exempel på arbetet med långsiktig hållbarhet."

Karl Törngren
Karl Törngren

Ägare av Gotlands Specialisten och Krusmyntagärden

"Hållbarhet som en naturlig del av vår verksamhet, med stöd i vår organisation, bidrar till att vi utvecklas som företag, stärker våra kundrelationer och gör oss bättre rustade för framtiden."

Daniel Eriksson
Daniel Eriksson

Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Gotland

Hållbarhet är spännande eftersom det är så självklart, men samtidigt otroligt utmanande. I grunden handlar det om att ta ansvar och i vår organisation innebär det att vi låter hållbarhet genomsyra allt vi gör, från mötet med dig som kund till de samhällsinvesteringar vi gör. Sen måste vi samarbeta för att lyckas och genom Hållbara Bysenpriset kan vi lyfta goda exempel som sker på Gotland.

Anders Ahlin
Anders Ahlin

VD Coompanion Gotland

Coompanion har hållbarhet i alla dess former som ett fundament i rådgivningen till de kooperativa företagen. Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällsnytta - och gör det! Därför är det naturligt för Coompanion Gotland att engagera oss i Hållbara Bysen-priset.

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!