En inkluderande grön omställning, där handling och samverkan går före ambitioner och tomma löften- finns den?

En inkluderande grön omställning, där handling och samverkan går före ambitioner och tomma löften- finns den?

Publicerad: 2024-06-13

Hållbara Gotland och CSR SWEDEN

 Seminarium onsdagen 26 juni 10:30 till 11:45 på Energicentrum

En paneldiskussion med

  • Markus Wahlgren, VD och ordförande i Hållbara Gotland, Stora Coop
  • Catarina Hägglund, Chef Hållbarhet, Koncernstab, Skellefteå Kraft
  • Peter Mellin, VD, Sodexo
  • Annika Ramsköld,Vice President Corporate Sustainability, Vattenfall
  • Aida Birinxhiku, (S)
  • Marianne Bogle, Moderator, CSR SWEDEN
  • med flera!

 

 

EU-kommissionen 2019 hade tydliga mål, bland annat EU:s Green deal. Detta har lett till att hållbarhet för företag har, under relativt kort tid, gått från att vara frivilligt till lagstiftning. Hur har detta landat inom näringslivet? Hur uppfattar man att riket Sverige ställer sig till detta?

Nu  har Europa valt ett  nytt  Europaparlament. Krigen i Ukraina, i Mellanöstern, kopplade med ytterligare geopolitiska spänningar, spridningen av desinformation, konkurrens klyftor, samhällsutveckling som leder till ökad ojämlikhet, klimatet och den biologiska mångfalden, kriser som kollektivt påverkar våra dagliga liv. Hur tänker företag i Sverige kring detta? Hur ser företag på sin roll, sitt ansvar? Det är ett måste att alla sektorer samarbetar för att nå fred, hållbarhet och välstånd. Hur säkerställer vi att det inte stannar till att bara vara ambitioner? Hur når vi mål som är ambitiöst satta? Såsom Parisavtal, FNs Globala Hållbarhetsmål. Prioriteringen måste vara kring genomförandet. Hur kan vi tillsammans jobba för relaterade policyer, standarder, åtgärder för den inkluderande och rättvisa omställningen? Hur kan vi tar itu med kompromisser samtidigt som vi konsoliderar det ekonomiska konkurrenskraften?

 

VÄLKOMNA! Maila gärna om du kommer! Pia@hallbaragotland.se

Energicentrum ligger bakom Joda Bar på andra våningen.

You are receiving this newsletter because you’re a customer or since you have signed up on our newsletter.

Edit subscription | Cancel subscription

Sent with Get a Newsletter

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!