Världsvattensdagen 2022

Världsvattensdagen 2022

Publicerad: 2023-12-21

Gör det osynliga synligt: Vårt livsviktiga grundvatten!

Grundvatten är för en stor del av jordens befolkning den viktigaste källan till dricksvatten. Grundvatten är även avgörande för jordbruksproduktion och inom industrin och en buffert vid extrema väderhändelser som torka.
Här på Gotland är grundvattnet extremt viktigt eftersom det är ständigt hotat. Det är viktigt i vårt hållbarhets arbete att vi på alla sätt slår vakt om det.

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!