Tuffare krav på leverantörerna i den offentliga upphandlingen när det gäller hållbarhet!

Tuffare krav på leverantörerna i den offentliga upphandlingen när det gäller hållbarhet!

Publicerad: 2023-12-21

Det nya förslaget innebär att den bör-regel som funnits i ungefär tio år ersätts med ett skall-krav när det kommer till att ta hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling. Ett liknande krav finns sedan tidigare för tillgänglighet och arbetsrättsliga villkor.

Det innebär för leverantörerna att de som kan erbjuda mer hållbara lösningar kommer att premieras. Förslaget är nu på remiss och

sista dagen att svara på regeringens förslag är den 31 januari 2022. Lagändringarna föreslås sedan träda i kraft den 1 juli 2022.

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!