Biogas – en möjlighet för Gotland

Biogas – en möjlighet för Gotland

Publicerad: 2023-12-20

Gotland är som bekant beroende av snabba och effektiva transporter. Sjövägen är vår landsväg. Till skillnad från på land, saknas infrastrukturen och tillgängligheten för alternativa, fossilfria drivmedel för sjöfarten. Det finns ingen one-size-fits-all lösning för hur vår bransch ska ställa om.Omställningen på global nivå tar tid. Idag drivs nästan alla världens fartyg av fossila bränslen: 93,5 procent av världens flotta är byggda för oljebaserade bränsletyper och bara sex procent för LNG, flytande fossilgas. Mindre än en halv procent är batteri- eller hybridfartyg och ännu färre drivs av andra alternativa bränslen som metanol.[1]
Vi var tidiga med att implementera tekniken för LNG. Våra två primära fartyg, M/S Visby och M/S Gotland drevs med LNG innan Rysslands invasion av Ukraina. 2021 hade vi en blandning med ca 10% biogas, vilket gjorde att vi kunde minska utsläppen med ca 9000 ton koldioxid det året. Med mer stabila energipriser, så fasar vi nu tillbaka LNG i driften av våra fartyg, och målet är att återigen ha inblandning av biogas i tankarna. Tittar vi på de globala fartygsbeställningarna i år, kan mer än hälften drivas av LNG, eller en kombination av bränslen genom dual-fuel motorer, jämfört med bara en tredjedel av tonnaget i fjol. Det gör att biogasens möjliga roll för sjöfartens omställning växer alltmer i betydelse. Men det saknas fortfarande tillräckligt med produktion för att möta det stora behov som sjöfarten har – och kommer att ha.
Det är en av anledningarna till att Gotlandsbolaget i år gått in som delägare i det lokala företaget Biogas Gotland som producerar biogas med hjälp av öns lokala avfall. Biogasen används idag till bussar och företag på Gotland, men på sikt kan det finnas möjligheter att också använda delar av gasen för Gotlandstrafiken. Vårt mål är att resan mellan Gotland och fastlandet ska vara klimatneutral 2045, och CO2-utsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Här kommer biogas spela en viktig roll.
En ökad inhemsk produktion av biodrivmedel, så som biogas, ser vi som en av de viktigaste förutsättningarna för sjöfarten och Gotlandstrafiken. Dessutom kan det, precis som beskrivs i utredningen ”Förnybart i tanken” leda till både förbättrad försörjningstrygghet och fler arbetstillfällen.
Gotland har unika förutsättningar för att säkra energiförsörjning och bidra till omställningen. Vi har gott om vind och sol för att skapa fossilfri el. Med utvecklingen av biogas på Gotland ökas också den inhemska självförsörjandegraden. Biogas är på flera sätt en möjlighet för hela Gotlands omställning till en mer hållbar plats att bo, leva och verka på.

Marcus Risberg,
vd Destination Gotland

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!