Klimatförslag i vårbudgeten – miljökompensation för gods på båt först ut

Klimatförslag i vårbudgeten – miljökompensation för gods på båt först ut

Publicerad: 2023-12-21

Inför vårbudgeten som ska presenteras den 19 april kommer regeringen nu med de första miljö- och klimatbeskeden i vårpropositionen. Ett av de första förslagen är att i budgeten stärka miljökompensationen för godstransporter på järnväg och sjöfart med ytterligare 697 miljoner kronor under 2022. I dag uppgår stödet till 550 miljoner kronor årligen och förhoppningen är att mer gods ska föras över från vägtransporter till tåg och sjöfart.

Fotograf: Olof Segerberg Segerberg media

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!