Känner ni till Svenska Greenwashpriset?

Känner ni till Svenska Greenwashpriset?

Publicerad: 2023-12-21

Det är inte direkt hedervärt att bli nominerad till priset och definitivt inte få det!

Greenwashpriset är ett ironiskt miljöpris som Jordens Vänner delar ut till ett företag, en organisation eller en person som uppenbarligen lovat mer än vad de kunnat hålla när det kommer till miljöåtgärder och istället lagt energi på att skapa en grön image.

T.ex. har Sveaskog erhållit priset.

Flera kända företag som använder sig av begrepp som klimatneutral, klimatkompenserad och netto noll i sin marknadsföring. I en rapport från Konsumentverket, har dessa begrepp ansetts som vilseledande och oprecisa. Det gör att kunden har svårt att fatta ett välgrundat beslut om att köpa produkterna.

Företag får enligt Konsumentverket inte marknadsföra en positiv miljöaspekt med en produkt och utelämna de negativa aspekterna.

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!