Var kommer barnen in?

Var kommer barnen in?

Publicerad: 2023-12-20

”Var kommer barnen in?” – Om de 17 globala målen ur ett barnrättighetsperspektiv,
I ett samarbete med Röda Korset Gotland bjuder vi in till en föreläsning av Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin (tidigare CSR ambassadör på UD och Rädda Barnens Generalsekreterare)

Att förklara och motivera barn att omfatta och arbeta med de globala målen görs av skola och många frivilliga organisationer. Både nationellt och internationellt.
I Barnkonventionen i §12 står det ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad”. Vi måste lyssna på barnen och ta deras oro men också ta deras engagemang på allvar.
Men hur gör näringsliv och företag för att lyssna till barn? Vad kan ett enskilt företag göra för att stärka klimat/ miljöarbete bland barn och unga vuxna. Har företagen en roll att spela?
Både företag och tjänstemän inom region och stat säger att vi gör det här ”för barnens skull”. Ibland ekar det lite ihåligt men den goda viljan finns. Men hur kan de på ett aktivt sätt lyssna till och stödja barn och deras engagemang, VAR KOMMER BARNEN IN?

Föreläsningen är hos Hållbara Gotlands nya medlem Grant Thornton.

Anmälan till info@hallbaragotland.se, före den 28 oktober.

Datum

2023-10-27

Tid

09:30

Plats

Grant Thornton Hästgatan 24 i Visby

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!