Ta elflygsfrågan till nya höjder

Ta elflygsfrågan till nya höjder

Publicerad: 2023-12-20

I samverkan med Node, ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Science Park Gotland, bjuder Gotlandsnätverk för elflyg in till workshop. Heart Aerospace är på plats för att ge sin bild av potentialen med elflyg till och från Gotland.

När: 19 oktober klockan 09:00-11:30

Agenda
Hej och välkomna (Gotlands nätverk för elflyg och Visby Airport)
Use case Gotland (Heart Aersopace)
Workshop (Node Gotland)

Fika ingår under dagen!

Efter workshopen sammanställer Node resultatet. Förutom nya insikter syftar workshopen till att skapa en gemensam syn på utmaningar och lösningar för elflyget.

Kan du inte komma, vidarebefordra gärna till någon inom din organisation som du tror skulle vara intresserad.

Anmälan sker senast 13 oktober till ekokommun@gotland.se

Har du frågor?
Kontakta robert.tidblom@svenskaspel.se eller maja-malin.ekelof@gotland.se

Om Gotlands nätverk för elflyg
Gotlands nätverk för elflyg bildades hösten 2022 i syfte att visa att efterfrågan på hållbart resande med elflyg är stark och att Gotland är rätt plats att satsa på.

Datum

2023-10-19

Tid

09:00

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!