Seminarium: Vattenbufflar och biologisk mångfald i Silte

Seminarium: Vattenbufflar och biologisk mångfald i Silte

Publicerad: 2023-12-20

Börja hösten med ett spännande möte om vattenbufflar och biologisk mångfald!

Problemet med stora strandängar är att de snabbt växer igen. När vattenbufflarna betar och gyttjebadar i de sanka markerna ger det en variation av olika sorters gräsmark, lera, dy och vattenpölar som är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Fler insekter och groddjur gynnar områdets alla fågelarter. Dessutom verkar olika predatorer som äter ägg och fågelungar ha respekt för dessa betesdjur.

Föreläser gör:

Inga Birath von Sydow
Inga Jobbar som konsult åt naturvårdsentreprenören Naturskog AB som tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Världsnaturfonden WWF står bakom projektet buffelprojektet, berättar om bufflarnas possitiva inverkan på den biologiska mångfalden.

Karin Yxfeldt
Som är med och berättar om vardagen och livet med vattenbufflaran i Silte på Gotland.

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!