Så bryter vi utanförskapet

Så bryter vi utanförskapet

Publicerad: 2023-12-21

Hållbara Gotlands första seminarium 2024! Kom och möt Anna Hagvall, Samhalls hållbarhetschef

Samhalls viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är att skapa utvecklande och meningsfulla jobb till personer med funktionsnedsättning och att bidra till ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Det är vår vision, vårt uppdrag och grunden för vår affärsidé. Genom våra kunduppdrag skapar vi arbete åt tiotusentals personer som tidigare stod utanför arbetsmarknaden samtidigt som våra kunder är med och tar ett socialt ansvar. När fler inkluderas på arbetsmarknaden skapas också stora samhällsekonomiska värden. På så sätt skapar Samhall nytta för medarbetare, kunder och samhället i stort. För att lyckas med vårt unika uppdrag så med behöver vi också ta ansvar för vår miljöpåverkan, leverera hållbara tjänster och säkerställa en god affärsetik och goda villkor i hela vår värdekedja. 

Anmälan till info@hallbaragotland.se innan den 22 januari 2024

Datum

2024-01-24

Tid

09:00

Plats

Donnerska Husets aula

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!