Nätverksträff: Klimatanpassning på Gotland

Nätverksträff: Klimatanpassning på Gotland

Publicerad: 2023-12-20

Vilka utmaningar har vi att vänta oss i framtiden om den globala uppvärmningen inte saktar ner?

Det vi vet är att klimatförändringarna innebär mildare och blötare vintrar, havsnivån stiger och längre perioder av torka och längre växtsäsong. Detta vet vi och ändå skjuts viktiga beslut på framtiden.

Hur kan de ekonomiska risker som följer med klimatförändringarna hanteras? Klimatets påverkan på finansiella system, vikten av hållbara investeringar och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Hur ser försäkringsbranschen på de risker som klimatförändringen innebär.

Vi har bjudit in Martin Hedberg, meteorolog på Länsförsäkringar att fördjupa kunskaperna om klimatläget och vad vi gemensamt kan göra. Hur kan vi hantera klimatrisker både som företag och som enskilda individer.
Vad innebär klimatförändringar för Gotland och hur kan vi anpassa oss?

Elin Sander från Länsstyrelsen Gotland berättar om arbetet med klimatanpassning på Gotland.

Bostadsbebyggelse i ett förändrat klimat, vilken hänsyn behöver tas och vilka anpassningar behövs? Jon Rytterbro från Gotlandshem berättar.

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!