Nätverksträff hos Svenska Spel

Nätverksträff hos Svenska Spel

Publicerad: 2023-12-20

Välkomna att besöka Svenska Spel och ta del av vårt hållbarhetsarbete idag och hur vi arbetar för att möta de ständigt ökade kraven på hållbarhet. Vi berättar om våra fokusområden och delar med oss av några av alla spännande initiativ som vi är inblandade i. Vi berättar om vår hållbarhetsvecka som genomfördes under våren, hur vi arbetar med våra leverantörer och vad som är i fokus just nu.

Självklart får ni även en rundtur i våra nya lokaler! Efter pandemin har även en omfattande ombyggnation genomförts på Svenska Spels Visbykontor. Detta bland annat för att möta de nya behoven med hybridarbete. Ombyggnationen har gjorts med stor hänsyn till miljö och klimat och framöver planeras även nya initiativ kopplat till detta. Det har även förändrat vårt sätt att rekrytera och locka nya medarbetare.

Svenska spel hittar du på Norra Hansegatan 17
Anmälan till Pia@hallbaragotland.se innan den 18 oktober

Datum

2023-10-19

Tid

15:00

Plats

Norra Hansegatan 17

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!