Förnybart i tanken

Förnybart i tanken

Publicerad: 2023-12-20

Hållbara Gotland i samarbete med Länsstyrelsen Gotland.

Seminarium den 24 oktober 0900 med Lena Ek I ett delbetänkande som kom den 31 mars Redogör Lena Ek för de åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige. Regeringen beslutade den 17 juni 2022 att tillsätta en utredning som skulle ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi samt, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att främja bioekonomins utveckling. I uppdraget ingick även att analysera genomförbarheten i och föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, och inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel. Lena Ek är regeringens utredare. Lena Ek var tidigare miljöminister (c).

Datum

2023-10-24

Tid

09:00

Plats

Domkyrkoförsamlingens församlingshem. Norra Kyrkogatan 2, Visby

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!