Cirkulär ekonomi och EU

Cirkulär ekonomi och EU

Publicerad: 2023-12-20

Den cirkulära ekonomin blir alltmer prioriterad i EU och kommer ställa krav på företag att sätta sig in den stora förändring som sker.
Kom på vårt seminarium med Pär Larshans den 8 september 2023.

Då får en liten inblick i vad den svenska regeringen kommer att kräva av näringslivet och vad EU kräver samt en överskådlig genomgång av vilka systemförändringar som är på gång.

För att anpassa produkterna till en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi, minska avfallet och säkerställa att de mest hållbara produkternas prestanda successivt blir normen, har kommissionen band annat antagit en lagstiftningen om en politik för hållbara produkter.

Och när det kommer till rapportering så kommer båda stora och små företag att bli del av detta.
Något som bland annat i närtid kommer ställa högre krav på fastighetsägare, fastighetsutvecklare och finanssektorn.
Som exempel är det EU:s direktiv om icke-finansiell redovisning (NFRD -CSRD )

Vilka innebär att redan nästa år så skall:
• Bolag med >500 anställda
• …och av allmänt intresse:
Börsnoterade bolag samt banker och kreditinstitut både rapportera på arbetsmiljöfrågor samt klimatbelastningar.
Nu utvidgas det dessutom till SCOPE3 (vad material/produkter) har för miljöprestanda.
OBS! …men många fler bolag kommer behöva rapportera framöver.
Pär kommer försöka bena ut hur allt hänger samman och ge en historisk tillbakablick varför vi är där vi är.

Vad mer om dagens föredragshållare: Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans leder en ny global arbetsgrupp för cirkulär ekonomi som Internationella Handelskammaren, ICC, har upprättat.
Gruppen ska ur ett näringslivsperspektiv bidra med medskick om aktuella hållbarhetsfrågor inom FN, WCO och WTO.

Han har dessutom av miljöministern ett regeringsförordnande i kemikalieinspektionens insynsråd.

Han innehar dessutom en styrelseplats i IVL samt hos Water Europé i Bryssel.
Den 1/8 så tillträdde han dessutom SIWI globala Science Program Kommittee med ett särskilt ansvar för vatten och dess roll i ekosystemet.
Har du frågor som du vill ställa så skicka gärna in dem i  förväg till info@hallbargotland.se !

 Anmälan till pia@hallbaragotland.se. före den 7 september Vi bjuder på kaffe och te mer något till Allergier? Seminariet kommer att sändas digitalt!  .

Datum

2023-09-08

Tid

09:00

Plats

Domkyrkoförsamlingen Norra Kyrkogatan 2, Visby

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland — vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.

Ansök om medlemskap idag!