Nyheter

Seminarium: Hur kan Gotland bidra till att nå de Globala målen?

Parul Sharma, ordförande i 2030-delegationen som har regeringens uppdrag att stimulera och stödja genomförandet av de globala hållbarhetsmålen, kommer att leda seminariumet

Hur kan Gotland bidra till att nå de Globala målen?

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål
för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030
· Att avskaffa extrem fattigdom
· Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
· Att lösa klimatkrisen

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.
För alla människor. Om målen ska fungera måste vi känna till dem.
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål.
Den nya agendan har år 2030 som målår, därav namnet Agenda 2030.

12 oktober kl.08:30 – 11:30 i Aulan, Donnerska huset

Hållbara Gotland är ett nystartat nätverk för företag och
organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor.
 
Detta är vårt första seminarium och vi har ett introduktionspris för icke-medlemmar:
 
795:- inklusive frukost
Medlemmar går gratis

Anmälan görs till pia@heartfields.se före den 6 oktober
(anmälan är bindande)

Parul Sharma är människorättsjurist och har under sin karriär hunnit vara rådgivare i både EU-kommissionen och på Amnesty, jobbat på Sandvik och Stora Enso och arbetar nu på advokatfirman Vinge med människorätts- och antikorruptionsfrågor.

Varmt välkommen!