BLI MEDLEM

Kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen

Metoder och erfarenhetsutbyte för att implementera de globala målen i affärs- och/ eller organisationsstrategi.

Nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra företagare och organisationer i regionen.

Möjlighet att föreslå dina viktiga föreläsare i hållbarhethetsfrågor

Möjlighet att delta i minst fyra spetsseminarier per år

Möjlighet att delta i minst fyra nätverksträffar per år

Möjlighet att bjuda in andra medlemmar till nätverksmöte för att belysa och diskutera hållbarhetsarbetet.

Tillsammans med andra medlemmar under Almedalsveckan profilera ditt företags eller organisations hållbarhets arbete  i gemensamt seminarium/workshop

Hållbara Gotland kan komma till din arbetsplats för att sätta de globala målen på er karta och visa på nyttan av ett nätverk på Gotland

Synas på Hållbara Gotlands hemsida med namn och logotype att nämnas vid de olika seminarieträffarna

Så här gör man för att bli medlem i Hållbara Gotland

  1. A)Anmäl intresse via hemsidan eller
  2. B) till samordnaren eller
  3. C) till Hållbara Gotlands ordförande.

När ni beslutat om att gå med som medlem kommer en faktura med inträdesavgiften 100 kr (betalas bara vid inträdet) plus serviceavgift, som sen betalas årligen.

Serviceavgiften är baserad på hur många anställda företaget/organisationen har.

Antal anställda                                                   Serviceavgift (moms tillkommer)

1-5                                                                     1000kr

6-15                                                                   3000kr

16-50                                                                 5000kr

51-75                                                                 7000kr

100 eller fler                                                  15000kr

Efter inbetald inträdesavgift och serviceavgift kommer ett välkomstbrev och medlemsbevis

Intresseanmälan

Vi kommer att kontakta dig efter inskickad anmälan.

Företag

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Meddelande