Hållbara Bysen-priset

Årets vinnare av Hållbara Bysen- priset går till ROMA GRUS AB

Roma Grus är en förbild och föregångare inom omställningsarbetet och för hållbar utveckling inom transportbranschen.

De visar att alla branscher, även de som hör till de ”skitigaste”, kan göra en omställning.

”Kan de, kan alla”. Citat från Hållbara Bysen-prisets jury.

Nu har juryn för Hållbara Bysen-priset gått igenom samtliga nomineringar och har tagit fram 5 slutkandidater utifrån att de är  förebilder för en hållbar utveckling , företagande och samhälle.

De fem nominerade är (utan inbördes ordning)

Roma Grus AB med vd Magnus Lindby har i flera år
varit engagerade i att förbättra miljön i sin verksamhet och har gått i
täten då det gäller omställning till fossilfria bränslen och renare fordon.
Hela fordonsflottan har gått från diesel till fossilfria drivmedel HVO* och
RME*. Betongfabriken drivs med flis och även verksamhetslokalerna har
övergått från olja till flis.
De har dessutom startat ett dotterbolag - Miljö i Roma AB - som kan ta hand om och sortera alla slags verksamhetsavfall och även giftiga fraktioner som asbest och förorenade massor med mera.

Sara Högblom Ester och Inez.
De syr egen designade klänningar/ kläder nere på st. Hansgatan. De är ytterst noggranna med leverantörer och duktiga kravställare utifrån hållbarhetstänket. Skräddaren har de hämtat bland de nyanlända från Syrien som där nere jobbare i sömnadsfabrik.
Sara är även drivande i en textilproduktion som startats upp som skall syfta till att utbilda människor och starta en sömnadsfabrik på ön.

Andreas Wickman, Burgsvik,
Andreas Wickman är en pionjär inom förnyelsebar energiomställning på
Gotland. Genom enträget arbete och samverkan med likasinnade inom Gotlands
vindelproducenter har Andreas Wickman varit med och etablerat vindkraft på
Gotland och samtidigt visat att vindkraftverk, örnar och turism kan
samexistera och tillsammans bidra till hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt på Gotland.

Linus och My på Hotell Stelor.
Förutom att de jobbar hållbart och har dessutom hjälp många andra 
företag till att jobba hållbart. De vill gynna de som producerar hållbara varor och sälja och attrahera gäster och turister till att köpa och vilja ha hållbara produkter som är från ön, hållbart 
till 100%
Linus och My gör detta av ett rent och helt hjärta igår, idag och varje dag.

Robin Malmqvist och iVisbyTryckeri AB

Sedan 90-talet har företaget en tradition att jobba med människor som har en lite högre tröskel in i arbetslivet. Detta genom ett samarbete med Samhall och där även man anställt personer som kommit därifrån. Just nu har företaget 4 anställda genom samarbeten med arbetsförmedlingen. Den som varit med längst har funnits i företaget sedan 1996 och har sedan länge en vanlig anställning.

Företaget har en kvinnlig ordförande och en nytillträdd kvinna som VD. Styrelsen inklusive föredragande Vd är därmed 50% män och 50% kvinnor.

 

 

 

 

 

 

 

De nominerade är:

Nomineringar till Hållbara Bysen-priset 2021

Det har kommit in 15 nomineringar. Vi listar nomineringarna utan inbördes ordning.

Anna Sorby som arbetar som Energi- och
klimathandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län. Anna har varit drivande att påverka företag att göra omställning och bli mer klimatsmarta.
Framförallt har hon engagerat Transportbranschen då yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Anna har på ett
proffsigt sätt tagit sig an en manlig bransch och stöttat i
förändringsarbetet.

Roma Grus AB med vd Magnus Lindby har i flera år
varit engagerade i att förbättra miljön i sin verksamhet och har gått i
täten då det gäller omställning till fossilfria bränslen och renare fordon.
Hela fordonsflottan har gått från diesel till fossilfria drivmedel HVO* och
RME*. Betongfabriken drivs med flis och även verksamhetslokalerna har
övergått från olja till flis.

Sara Högblom Ester och Inez.
De syr egen designade klänningar/ kläder nere på st. Hansgatan. De är ytterst noggranna med leverantörer och duktiga kravställare utifrån hållbarhetstänket. Skräddaren har de hämtat bland de nyanlända från Syrien som där nere jobbare i sömnadsfabrik.
Sara är även drivande i en textilproduktion som startats upp som skall syfta till att utbilda människor och starta en sömnadsfabrik på ön.

Peter Lövbacker/Matsvinn Visby
Peter Lövbacker är kock och har vid sidan av kockyrket startat detta
initiativ tillsammans med Coop Gotland. Jag vill med denna motivering kasta extra ljus på just Peter i rollen som initiativtagare men också för det
engagemang och tid som han lagt ner. Äkta eldsjälsarbete! Med hjälp av Arvid Endre på Barkemi har Peter regelbundet och enträget, två dagar i veckan, plockat upp matsvinn på Coop. På Stora torget har sedan de krögare och restauranger som vill kunnat komma och hämta frukt och grönt.

Nils Nordström och Destination Gotland. Nils var drivande i uppstarten av Destination Gotlands hållbarhetsarbete och införde tidigt ISO certifiering av bolagets verksamhet. Destination Gotland har med de två nya LNG färjorna som kan köra på 100% LBG (flytande biogas) fortsatt utveckling mot en klimatneutral färjetrafik.

Robin på iVisby Tryckeri som under många år jobbat med den sociala hållbarheten som en grund i sitt företag. Personer som har haft en tröskel in på arbetsmarknaden har kunnat få en trygg plats på iVisby där de kunnat få vara sig själva och bidra på sitt sätt.

Lyckliga Gården - Elin och Jonas i Eksta lämnade Stockholm och flyttade hem till ön. Nu driver de Lyckliga gården där odling självförsörjning av grönsaker är en del och antikt och återanvändning av möbler och inredning är ett annat ben.

Andreas Wickman, Burgsvik,
Andreas Wickman är en pionjär inom förnyelsebar energiomställning på
Gotland. Genom enträget arbete och samverkan med likasinnade inom Gotlands vindelproducenter har Andreas Wickman varit med och etablerat vindkraft på Gotland och samtidigt visat att vindkraftverk, örnar och turism kan samexistera och tillsammans bidra till hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt på Gotland.

Alla fantastiska volontärer inom Röda Korset Gotland som varje år gör en ovärderlig insats för sina medmänniskor. Detta år har insatsen varit helt enastående och extra ansträngd. I en nedstängd, avståndstagande och virusfylld omvärld har de bildligt omfamnat sina medmänniskor och drivit verksamheten framåt. Inte ställt in utan om!

Linus och My på Hotell Stelor.
Förutom att de jobbar hållbart och har dessutom hjälp många andra 
företag till att jobba hållbart. De vill gynna de som producerar hållbara varor och sälja och attrahera gäster och turister till att köpa och vilja ha hållbara produkter som är från ön, hållbart 
till 100 %

Tina-Marie Qwiberg
Hon har i 20 år bearbetat alla i sin omgivning att fundera kring vårt moderna jordbruk och dess negativa följder för framtiden.
Genom detta arbete har hon fått människor att se andra, för framtiden, tveksamma områden och på så sätt skapat en kultur där vi analyserar vårt beteende

The Seventh Cup
Petra Ahlman certifierad te sommelier och importerar högkvalitet te rakt från odlare.
Petra har valt den direkta vägen istället för att köpa genom mellanhänder t.ex. från stora europeiska te fabriker eller auktioner av många orsaker:
-100% transparans, så man vet exakt vilken produkt man får och vad som händer i ursprungslandet
-ofta det finns 5-8 mellanhänder i tehandeln, och alla vill ha sin del av kakan - det betyder mindre pengar till odlaren
-teindustrins fokus på låga priser är ohållbar och det leder till låga löner hos te plockare (som lätt kan vara under fattighetsgränsen) och ingen utveckling för produktionen.

Susanne Zetterblom. Hon har genm åren deltagit och drivit flera olika projekt för ett mer hållbart samhälle, bland annat via Röda Korset och Swedesd, Uppsala universitet. Hon har också varit en möjliggörare för att synliggöra olika konstnärliga och musikaliska uttryck. Ett av de största projekten Susanne drivit, från idé till verklighet, var Östersjötorget, nere i silon vid hamnen under Almedalsveckan, där 20-25 organisationer samverkade för att lyfta olika globala utvecklingsfrågor.


Kakaoarbo (lokalt Gotland Chokladfabrik) för dess engagemang för hållbar chokladproduktion. Efter fyra års produktion flyttade fabriken från Samsø (Danmark) till Gotland förra året. Världens chokladproduktion är så mycket standardiserad att varje vilja att göra annorlunda blir en verklig smärta för chokladtillverkaren. Ändå prioriterar Kakaoarbo hållbarhet, rättvis handel och respekt för vår Moder Jord framför självisk vinst.

Suderbyn permakultur ekoby

Ekobyn arbetat framgångsrikt med nytänkande och experimentanda sedan dess start för tolv år sedan och etablerat en bygemenskap med hållbar livsstil. 

 

Varför ett pris?
Hållbara Gotland – nätverket för hållbar utveckling – arbetar för att uppfylla FN:s sjutton globala mål som ska var genomförda 2030.

I det arbetet behövs förebilder! Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, som varit extra modiga, trott starkt på något så att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.

Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det gör vi genom att instifta ett årligt Hållbara Bysen-pris!

Bysen?
 Bysen är i gotländsk folktro ett skogsväsen som lockar människor att gå vilse och ställer till förtret. I Hållbar Gotlands tolkning av den moderna Bysen är hen en person som är nyfiken, tänker annorlunda och hittar nya lösningar på svåra gemensamma problem. Bysen är djärv och vågar stå upp för hållbarhetsfrågorna i vid mening. Bysen är också skogens och naturens bevarare.

Priset består av äran, ett diplom, en check på 10000 kr, varav 5000 stannar hos vinnaren och 5000 går vidare till en person eller organisation som vinnaren vill hedra och belöna samt sist men inte minst vår vandringspokal!

Hållbara Gotland – nätverket för hållbar utveckling – arbetar för att uppfylla FN:s sjutton globala mål som ska var genomförda 2030.

I det arbetet behövs förebilder! Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, som varit extra modiga, trott starkt på något så att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.

Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det gör vi genom att instifta ett årligt Hållbara Bysen-pris

 

Nominera en person eller ett företag/organisation till priset 2020

Från den 1 november 2020 kan du nominera någon till årets Hållbara Bysen pris. Nomineringskommittén som också är jury är fristående från Hållbara Gotlands styrelse. Juryn består av personer med integritet och erfarenhet inom hållbarhetsområdena.Juryn består av fyra personer + samordnaren för Hållbara Gotland

Kerstin Nyberg, hållbarhetschef på Länsförsäkringar.

”Det känns bra att få vara med och uppmuntra de som outtröttligt och initiativrikt går före i arbetet med att göra Gotland till en plats där vi tillsammans bidrar till ett hållbarare samhälle"

 Elin Sjöman, landsbygdsutvecklingsagronom.

"Hållbarhet är det allt måste handla om nu om vi vill ha en värld att leva i framöver. Vi måste hitta sätt att kombinera ekonomisk hållbarhet med ekologisk och social hållbarhet. Det kan ibland kännas omöjligt, men det finns många som lyckas. Därför känns det roligt att det här priset finns. Så att vi kan lyfta fram just sådana exempel och visa att det visst går att skapa en hållbar värld".

Eva Nypelius, ordförande i regionstyrelsen.

”Att jobba aktivt med omställningen till ett hållbart samhälle ur alla aspekter med socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en förutsättning för att också nå det långsiktiga målet klimatneutralitet 2040. Nytt och spännande initiativ att nu uppmärksamma engagerade som går före i hållbarhetsarbetet på Gotland".

                                                  Eva Nypelius

Karl Törngren, Vd och ägare av GotlandSpecialisten och Krusmyntagården.

"Ett väldigt bra pris som jag hoppas ska kunna göra hållbarhetsarbete mindre abstrakt och enklare för människor att ta till sig. Aktivt hållbarhetsarbete är viktigt för alla människor och företag och en förutsättning för att vi ska uppfylla FN:s sjutton globala mål till 2030. Förhoppningsvis så kan det här priset visa att det inte är så svårt och att alla kan göra något."

Vilka kriterier gäller vid nomineringen?

Observera att instruktionerna för nomineringsförfarandet måste följas. Nomineringar som inte är fullständiga kommer inte att beaktas. Kriterier som skall tas i beaktande:

Person eller organisation/företag som gjort något extra inom hållbarhetsfrågor och de globala målen
Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
Nytänkande vinnare inom Hållbarhetsområdena (globala målen)
Inga ålderskriterier finns.
En person kan inte få priset flera gånger.
Ingen i Hållbara Gotlands styrelse kan nomineras.
 

Så här går du tillväga för att nominera: 

Skicka ett mail till Pia@hållbaragotland.se Ange ”Nominering – priset” i ämnesraden
Ange namn och företag/organisation på den nominerade.
Motivera på högst tio rader varför personen ska erhålla priset
Skriv kontaktuppgifter till dig/er som nominerar
 Nomineringsperioden pågår mellan 1 november och till 31 januari 2021. Utnämningen sker av juryn i början på mars och utdelningen sker den 8 mars i Visby. Priset är äran, ett diplom och en check på 10000 kr och sist men inte minst vår vandringspokal!