Hållbara Bysen-priset

Varför ett pris?
Hållbara Gotland – nätverket för hållbar utveckling – arbetar för att uppfylla FN:s sjutton globala mål som ska var genomförda 2030.

I det arbetet behövs förebilder! Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, som varit extra modiga, trott starkt på något så att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.

Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det gör vi genom att instifta ett årligt Hållbara Bysen-pris!

Bysen?
 Bysen är i gotländsk folktro ett skogsväsen som lockar människor att gå vilse och ställer till förtret. I Hållbar Gotlands tolkning av den moderna Bysen är hen en person som är nyfiken, tänker annorlunda och hittar nya lösningar på svåra gemensamma problem. Bysen är djärv och vågar stå upp för hållbarhetsfrågorna i vid mening. Bysen är också skogens och naturens bevarare.

Priset består av äran, ett diplom, en check på 10000 kr, varav 5000 stannar hos vinnaren och 5000 går vidare till en person eller organisation som vinnaren vill hedra och belöna samt sist men inte minst vår vandringspokal!

 

Nominera en person eller ett företag/organisation till priset 2020

Från den 1 november 2020 kan du nominera någon till årets Hållbara Bysen pris. Nomineringskommittén som också är jury är fristående från Hållbara Gotlands styrelse. Juryn består av personer med integritet och erfarenhet inom hållbarhetsområdena.Juryn består av fyra personer + samordnaren för Hållbara Gotland

Kerstin Nyberg, hållbarhetschef på Länsförsäkringar.

”Det känns bra att få vara med och uppmuntra de som outtröttligt och initiativrikt går före i arbetet med att göra Gotland till en plats där vi tillsammans bidrar till ett hållbarare samhälle"

 Elin Sjöman, landsbygdsutvecklingsagronom.

"Hållbarhet är det allt måste handla om nu om vi vill ha en värld att leva i framöver. Vi måste hitta sätt att kombinera ekonomisk hållbarhet med ekologisk och social hållbarhet. Det kan ibland kännas omöjligt, men det finns många som lyckas. Därför känns det roligt att det här priset finns. Så att vi kan lyfta fram just sådana exempel och visa att det visst går att skapa en hållbar värld".

Eva Nypelius, ordförande i regionstyrelsen.

”Att jobba aktivt med omställningen till ett hållbart samhälle ur alla aspekter med socialt, ekonomiskt och ekologiskt är en förutsättning för att också nå det långsiktiga målet klimatneutralitet 2040. Nytt och spännande initiativ att nu uppmärksamma engagerade som går före i hållbarhetsarbetet på Gotland".

                                                  Eva Nypelius

Karl Törngren, Vd och ägare av GotlandSpecialisten och Krusmyntagården.

"Ett väldigt bra pris som jag hoppas ska kunna göra hållbarhetsarbete mindre abstrakt och enklare för människor att ta till sig. Aktivt hållbarhetsarbete är viktigt för alla människor och företag och en förutsättning för att vi ska uppfylla FN:s sjutton globala mål till 2030. Förhoppningsvis så kan det här priset visa att det inte är så svårt och att alla kan göra något."

Vilka kriterier gäller vid nomineringen?

Observera att instruktionerna för nomineringsförfarandet måste följas. Nomineringar som inte är fullständiga kommer inte att beaktas. Kriterier som skall tas i beaktande:

Person eller organisation/företag som gjort något extra inom hållbarhetsfrågor och de globala målen
Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
Nytänkande vinnare inom Hållbarhetsområdena (globala målen)
Inga ålderskriterier finns.
En person kan inte få priset flera gånger.
Ingen i Hållbara Gotlands styrelse kan nomineras.
 

Så här går du tillväga för att nominera: 

Skicka ett mail till Pia@hållbaragotland.se Ange ”Nominering – priset” i ämnesraden
Ange namn och företag/organisation på den nominerade.
Motivera på högst tio rader varför personen ska erhålla priset
Skriv kontaktuppgifter till dig/er som nominerar
 Nomineringsperioden pågår mellan 1 november och till 31 januari 2021. Utnämningen sker av juryn i början på mars och utdelningen sker den 8 mars i Visby. Priset är äran, ett diplom och en check på 10000 kr och sist men inte minst vår vandringspokal!