Nu har juryn för Hållbara Bysen-priset gått igenom samtliga nomineringar och har tagit fram 5 slutkandidater utifrån att de är  förebilder för en hållbar utveckling , företagande och samhälle.

De fem nominerade är (utan inbördes ordning)

Roma Grus AB med vd Magnus Lindby har i flera år
varit engagerade i att förbättra miljön i sin verksamhet och har gått i
täten då det gäller omställning till fossilfria bränslen och renare fordon.
Hela fordonsflottan har gått från diesel till fossilfria drivmedel HVO* och
RME*. Betongfabriken drivs med flis och även verksamhetslokalerna har
övergått från olja till flis.
De har dessutom startat ett dotterbolag - Miljö i Roma AB - som kan ta hand om och sortera alla slags verksamhetsavfall och även giftiga fraktioner som asbest och förorenade massor med mera.

Sara Högblom Ester och Inez.
De syr egen designade klänningar/ kläder nere på st. Hansgatan. De är ytterst noggranna med leverantörer och duktiga kravställare utifrån hållbarhetstänket. Skräddaren har de hämtat bland de nyanlända från Syrien som där nere jobbare i sömnadsfabrik.
Sara är även drivande i en textilproduktion som startats upp som skall syfta till att utbilda människor och starta en sömnadsfabrik på ön.

Andreas Wickman, Burgsvik,
Andreas Wickman är en pionjär inom förnyelsebar energiomställning på
Gotland. Genom enträget arbete och samverkan med likasinnade inom Gotlands
vindelproducenter har Andreas Wickman varit med och etablerat vindkraft på
Gotland och samtidigt visat att vindkraftverk, örnar och turism kan
samexistera och tillsammans bidra till hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt på Gotland.

Linus och My på Hotell Stelor.
Förutom att de jobbar hållbart och har dessutom hjälp många andra 
företag till att jobba hållbart. De vill gynna de som producerar hållbara varor och sälja och attrahera gäster och turister till att köpa och vilja ha hållbara produkter som är från ön, hållbart 
till 100%
Linus och My gör detta av ett rent och helt hjärta igår, idag och varje dag.

Robin Malmqvist och iVisbyTryckeri AB

Sedan 90-talet har företaget en tradition att jobba med människor som har en lite högre tröskel in i arbetslivet. Detta genom ett samarbete med Samhall och där även man anställt personer som kommit därifrån. Just nu har företaget 4 anställda genom samarbeten med arbetsförmedlingen. Den som varit med längst har funnits i företaget sedan 1996 och har sedan länge en vanlig anställning.

Företaget har en kvinnlig ordförande och en nytillträdd kvinna som VD. Styrelsen inklusive föredragande Vd är därmed 50% män och 50% kvinnor.

 

Nomineringar till Hållbara Bysen-priset

De nominerade är:

Anna Sorby som arbetar som Energi- ochklimathandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län. Anna har varit drivande att påverka företag att göra omställning och bli mer klimatsmarta.
Framförallt har hon engagerat Transportbranschen då yrkestrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Anna har på ett proffsigt sätt tagit sig an en manlig bransch och stöttat i
förändringsarbetet.

Roma Grus AB med vd Magnus Lindby har i flera år
varit engagerade i att förbättra miljön i sin verksamhet och har gått i
täten då det gäller omställning till fossilfria bränslen och renare fordon.
Hela fordonsflottan har gått från diesel till fossilfria drivmedel HVO* och
RME*. Betongfabriken drivs med flis och även verksamhetslokalerna har
övergått från olja till flis.


Sara Högblom Ester och Inez.
De syr egen designade klänningar/ kläder nere på st. Hansgatan. De är ytterst noggranna med leverantörer och duktiga kravställare utifrån hållbarhetstänket. Skräddaren har de hämtat bland de nyanlända från Syrien som där nere jobbare i sömnadsfabrik.
Sara är även drivande i en textilproduktion som startats upp som skall syfta till att utbilda människor och starta en sömnadsfabrik på ön.

Peter Lövbacker/Matsvinn Visby
Peter Lövbacker är kock och har vid sidan av kockyrket startat detta
initiativ tillsammans med Coop Gotland. Jag vill med denna motivering kasta extra ljus på just Peter i rollen som initiativtagare men också för det
engagemang och tid som han lagt ner. Äkta eldsjälsarbete! Med hjälp av Arvid Endre på Barkemi har Peter regelbundet och enträget, två dagar i veckan, plockat upp matsvinn på Coop. På Stora torget har sedan de krögare och restauranger som vill kunnat komma och hämta frukt och grönt.

Nils Nordström och Destination Gotland. Nils var drivande i uppstarten av Destination Gotlands hållbarhetsarbete och införde tidigt ISO certifiering av bolagets verksamhet. Destination Gotland har med de två nya LNG färjorna som kan köra på 100% LBG (flytande biogas) fortsatt utveckling mot en klimatneutral färjetrafik.

Robin på iVisby Tryckeri som under många år jobbat med den sociala hållbarheten som en grund i sitt företag. Personer som har haft en tröskel in på arbetsmarknaden har kunnat få en trygg plats på iVisby där de kunnat få vara sig själva och bidra på sitt sätt.

Lyckliga Gården - Elin och Jonas i Eksta lämnade Stockholm och flyttade hem till ön. Nu driver de Lyckliga gården där odling självförsörjning av grönsaker är en del och antikt och återanvändning av möbler och inredning är ett annat ben.

Andreas Wickman, Burgsvik,
Andreas Wickman är en pionjär inom förnyelsebar energiomställning på
Gotland. Genom enträget arbete och samverkan med likasinnade inom Gotlands vindelproducenter har Andreas Wickman varit med och etablerat vindkraft på Gotland och samtidigt visat att vindkraftverk, örnar och turism kan samexistera och tillsammans bidra till hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt på Gotland.

Alla fantastiska volontärer inom Röda Korset Gotland som varje år gör en ovärderlig insats för sina medmänniskor. Detta år har insatsen varit helt enastående och extra ansträngd. I en nedstängd, avståndstagande och virusfylld omvärld har de bildligt omfamnat sina medmänniskor och drivit verksamheten framåt. Inte ställt in utan om!

Linus och My på Hotell Stelor.
Förutom att de jobbar hållbart och har dessutom hjälp många andra 
företag till att jobba hållbart. De vill gynna de som producerar hållbara varor och sälja och attrahera gäster och turister till att köpa och vilja ha hållbara produkter som är från ön, hållbart 
till 100 %

Tina-Marie Qviberg
Hon har i 20 år bearbetat alla i sin omgivning att fundera kring vårt moderna jordbruk och dess negativa följder för framtiden.
Genom detta arbete har hon fått människor att se andra, för framtiden, tveksamma områden och på så sätt skapat en kultur där vi analyserar vårt beteende

The Seventh Cup
Petra Ahlman certifierad te sommelier och importerar högkvalitet te rakt från odlare.
Petra har valt den direkta vägen istället för att köpa genom mellanhänder t.ex. från stora europeiska te fabriker eller auktioner av många orsaker:
-100% transparans, så man vet exakt vilken produkt man får och vad som händer i ursprungslandet
-ofta det finns 5-8 mellanhänder i tehandeln, och alla vill ha sin del av kakan - det betyder mindre pengar till odlaren
-teindustrins fokus på låga priser är ohållbar och det leder till låga löner hos te plockare (som lätt kan vara under fattighetsgränsen) och ingen utveckling för produktionen.

Susanne Zetterblom. Hon har genom åren
skapat och deltagit i många projekt genom, bland annat, Röda Korset och Ella. Samt inom konstväsen och konstnärliga uttryck skapat utställningar, lärdom och musik över ön från Norr till Söder.
Hennes största projekt hittills var Östersjöenheten. Nere i Silon på
Almedalsveckan.
Kakaoarbo (lokalt Gotland Chokladfabrik) för dess engagemang för hållbar chokladproduktion. Efter fyra års produktion flyttade fabriken från Samsø (Danmark) till Gotland förra året. Världens chokladproduktion är så mycket standardiserad att varje vilja att göra annorlunda blir en verklig smärta för chokladtillverkaren. Ändå prioriterar Kakaoarbo hållbarhet, rättvis handel och respekt för vår Moder Jord framför självisk vinst.

Suderbyn permakultur ekoby

Ekobyn arbetat framgångsrikt med nytänkande och experimentanda sedan dess start för tolv år sedan och etablerat en bygemenskap med hållbar livsstil. 

 

 

 

 

UTBILDNING
Hållbara Gotland erbjuder tillsammans med CSR-Sweden webbutbildning i Hållbarhet.
 Under maj månad lanserar CSR Sweden tillsammans med Parul Sharma tre miniutbildningar (online) med fokus på produktionskedjan och hållbarhetsfrågor. 

​Utbildningarna kommer att ge praktiska exempel, konkreta tips för att vägleda dig som arbetar med hållbarhetsfrågor på företag, myndigheter och kommuner.

​Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring inköp och upphandling? 

​Vilka minimikrav bör ställas? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? 

 Behövs nya strategier för genomförande under finans och andra kriser? 

Vart placeras hållbarhetsfrågorna vid kriser? 

Vad behöver du som ansvarig för hållbarhetsfrågor tänka på? Handfasta tips från riktiga hållbarhetsproffs. 

Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor och ta del av material. Tid: 1,5 timme per tillfälle, 10.00–11.30 Max: 20 platser per tillfälle. Gå in på länken  https://www.csrsweden.se/onlineutbildning för att boka . Problem med bokning? Ring Pia 070-7154760

Sverige med ledartröjan i omställning till hållbara transporter – dröm eller verklighet?

Välkommen till seminarium "Hållbara Transporter." Tid: Måndag 20 april kl. 17:00 till 19:30 Plats: Donnerska Huset, i Visby
 
Hur vi ser på våra transporter är avgörande för hur vi kan tackla flera livsviktiga framtidsfrågor, inte minst klimatutmaningen, och omställning till fossilfritt samhälle. Vi bjuder därför in alla ni som arbetar med transporter i ett brett perspektiv för att prata om arbetet mot fossilfri fordonsflotta, hållbarhetsmärkning för godstransporter på väg och vad som sker inom sjöfarten.

Föreläsare Henrik Dahlsson hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, berättar om Scanias miljöarbete och breda hållbarhetserbjudande som hjälper kunden minska sin klimatpåverkan. Utmaningar inom elektrifiering, automatisering och digitalisering berörs också.

Maria Werpers Dahl branschutvecklare på Transportföretagen, berättar om hållbarhetsmärkningen Hållbar Transport. En märkning där transportköpare och transportör tillsammans gör det möjligt för transportnäringen att närma sig mål som sund konkurrens på lika villkor, nollvision och miljö och klimatmål.

Daniel Pantzarfelt säkerhets- & trafikchef, ansvarig för Destination Gotlands kvalitets och miljöledning enligt ISO9001/14001.

Vi ställer inte in – vi ställer om! I händelse att situationen med smittspridning förvärras kan seminariet komma att hållas via länk istället.

Seminariet är ett samarbete mellan Hållbara Gotland, Länsstyrelsen och Region Gotland

Anmälan senast den 15 april Anmälan till anna.sorby@lansstyrelsen.se eller pia@hållbaragotland.se. Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Vi bjuder på förtäring.

 


 
 

 

Vi välkomnar Swedavia till Hållbara Gotland

I mitten av juni 2018 blev Swedavias verksamhet på Visby Airport helt fossilfri. År av målmedvetet arbete med bland annat elektrifiering av fordon, bränslebyten och effektiviseringar har lett fram till att flygplatsen nu befäster sin position som en av världens mest klimatsmarta. Vi är jätteglada över att Swedavia på Visby Airport nu är medlemmar i vårt nätverk!

Vår verksamhet 2020

2020/01/20 2020 kommer vi börja med att besöka våra medlemmar. Vi hoppas att ni har tid
och möjlighet at träffas och tillsammans diskutera vad vi ska satsa på och göra
under året.

Vi kommer kontakta er och hitta en passande tid. I samband med besöket kommer vi också diskutera hur näringslivet kan upprätta affärsmässiga relationer med sociala företag. Framförallt med inriktning på de globala målen nummer 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt 10. Minskad ojämlikhet. Här tror vi att det finns många samarbets möjligheter.


Vintern och våren fortsätter med intressanta seminarier med tema Globala målen. Det första kommer 11 februari som kommer att diskutera det första målet, att utrota fattigdom. Det kan tänkas att vi inte ser fattigdomen i vitögat här i Sverige men tittar vi på hur många av våra barn som har det ekonomiskt tungt så får vi en annan bild. Ola Mattsson från Rädda Barnen leder seminariet.

/Pia Jertfelt

Goda nyheter för oss som arbetar med globala målen

2020/01/20 Nytt år och nya krafttag för att uppnå de globala målen. Trots merparten av nyheterna är katastroflarm så finns det ” goda nyheter” Här kommer några som kan inspirera till fortsatt arbete för att nå de globala målen till 2030.

Lika många människor som det bor i Sverige lyfte sig ur extrem fattigdom världen över, antalet barn som dör innan de når sin femte födelsedag fortsatte sjunka och har nu nästan halverats på nitton år och Indien avslutade under året jätteprojektet med att bygga över 90 miljoner toaletter, till glädje för en halv miljard människor.

Under 2019 utraderades ett av tre poliovirus från jordens yta, så att det nu bara finns ett kvar, en historisk bedrift enligt experterna och ett vaccin mot ebola som sänker dödligheten från 70 till 6 procent godkändes.

Rwanda tog ett stort steg på vägen för att bli det första landet som utrotar livmoderhalscancer och Algeriet och Argentina har lyckats eliminera malaria.

De skyddade områdena i världshaven har fördubblats sedan 2010.

Knölvalen, som var på randen till utrotning, har återhämtat sig och i både Kenya och Sydafrika har tjuvjakten på noshörningar minskat markant under 2019.

Klimatförändringarna är enligt FN det största hotet mot mänsklighetens gemensamma välfärd men också där erbjuder 2019 hopp, trots bränderna i Amazonas och Australien. Bara häromdagen kom siffror som visar att Tyskland släppte ut 50 miljoner ton koldioxid mindre än året innan och mycket väl kan nå klimatmål som tidigare tycktes ouppnåeliga, för första gången producerade landet mer förnyelsebar el än el från kol och kärnkraft tillsammans. 

Enligt den tyska försäkringsjätten Munich Re var det gånga året faktiskt exceptionellt i att så få människor omkom i naturkatastrofer. De senaste tio åren har i snitt 37 400 människor mist livet på det sättet varje år, förra året var det ungefär 9000.

/Pia Jertfelt

Källa: krönika i SR P1 ”P1 Morgon” den 15 januari 2020

 

 

Seminarium 11/2:

Välfärd – men inte för alla!

Vad händer med IS-barnen?

2020/01/15 Globala mål nummer ett, handlar om att utrota fattigdomen till 2030. Vi vet att många människor lever i fattigdom runt om i världen. Fattigdom är mer än bristande ekonomiska resurser. Fattigdom innebär brist på frihet, brist på inflytande, bristande hälsa, låg utbildning och ett liv i osäkerhet. Detta kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

 

 

Hur ser det ut i Sverige?
Sverige må vara ett välfärdsland, men ändå lever vart tionde barn i fattigdom. På Gotland lever 900 upp till 1000 barn i fattigdom.( Statistiska centralbyrån).

Under juletid så uppmärksammas att det finns många barn på Gotland som inte kommer att fira jul på samma sätt som de som har föräldrar med ekonomiska möjligheter Därför kommer det lokala näringslivet att göra flera insatser för att just de barnen ska få uppleva en fin och minnesvärd jul. Men vad sker under resten av året?

Vad händer med IS-barnen?
En fråga som nu debatteras livligt i våra medier. Hur ställer vi oss, handlar vi efter Barnkonventionen " att ha barnets bästa" framför ögonen? Vad är barns bästa?

Ola Mattson (Sverigechef på Rädda Barnen) kommer den 11 februari för att beskriva hur verkligheten ser ut för de barn som växer upp i fattigdom i Sverige och hur vi kan gemensamt arbeta för att förandra barns vilkor.

Praktiska detaljer
11/2 klockan 8:00-9:45, Donnerska Huset Donnersplats 1
Vi vill ha anmälan innan den 7 februari, anmäl dig via mail till pia@hallbaragotland.se 
Om du inte är medlem vill vi att du sätter in 100 kr på Bankgiro 289-1513 vid anmälan
Medlem betalar inte frukost.