UTBILDNING
Hållbara Gotland erbjuder tillsammans med CSR-Sweden webbutbildning i Hållbarhet.
 Under maj månad lanserar CSR Sweden tillsammans med Parul Sharma tre miniutbildningar (online) med fokus på produktionskedjan och hållbarhetsfrågor. 

​Utbildningarna kommer att ge praktiska exempel, konkreta tips för att vägleda dig som arbetar med hållbarhetsfrågor på företag, myndigheter och kommuner.

​Hur ser det ut rent praktiskt med processer och frågeställningar kring inköp och upphandling? 

​Vilka minimikrav bör ställas? Vad krävs för minimikompetens internt för att handlägga dessa frågor? 

 Behövs nya strategier för genomförande under finans och andra kriser? 

Vart placeras hållbarhetsfrågorna vid kriser? 

Vad behöver du som ansvarig för hållbarhetsfrågor tänka på? Handfasta tips från riktiga hållbarhetsproffs. 

Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor och ta del av material. Tid: 1,5 timme per tillfälle, 10.00–11.30 Max: 20 platser per tillfälle. Gå in på länken  https://www.csrsweden.se/onlineutbildning för att boka . Problem med bokning? Ring Pia 070-7154760

Sverige med ledartröjan i omställning till hållbara transporter – dröm eller verklighet?

Välkommen till seminarium "Hållbara Transporter." Tid: Måndag 20 april kl. 17:00 till 19:30 Plats: Donnerska Huset, i Visby
 
Hur vi ser på våra transporter är avgörande för hur vi kan tackla flera livsviktiga framtidsfrågor, inte minst klimatutmaningen, och omställning till fossilfritt samhälle. Vi bjuder därför in alla ni som arbetar med transporter i ett brett perspektiv för att prata om arbetet mot fossilfri fordonsflotta, hållbarhetsmärkning för godstransporter på väg och vad som sker inom sjöfarten.

Föreläsare Henrik Dahlsson hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, berättar om Scanias miljöarbete och breda hållbarhetserbjudande som hjälper kunden minska sin klimatpåverkan. Utmaningar inom elektrifiering, automatisering och digitalisering berörs också.

Maria Werpers Dahl branschutvecklare på Transportföretagen, berättar om hållbarhetsmärkningen Hållbar Transport. En märkning där transportköpare och transportör tillsammans gör det möjligt för transportnäringen att närma sig mål som sund konkurrens på lika villkor, nollvision och miljö och klimatmål.

Daniel Pantzarfelt säkerhets- & trafikchef, ansvarig för Destination Gotlands kvalitets och miljöledning enligt ISO9001/14001.

Vi ställer inte in – vi ställer om! I händelse att situationen med smittspridning förvärras kan seminariet komma att hållas via länk istället.

Seminariet är ett samarbete mellan Hållbara Gotland, Länsstyrelsen och Region Gotland

Anmälan senast den 15 april Anmälan till anna.sorby@lansstyrelsen.se eller pia@hållbaragotland.se. Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan krävs. Vi bjuder på förtäring.

 


 
 

 

Vi välkomnar Swedavia till Hållbara Gotland

I mitten av juni 2018 blev Swedavias verksamhet på Visby Airport helt fossilfri. År av målmedvetet arbete med bland annat elektrifiering av fordon, bränslebyten och effektiviseringar har lett fram till att flygplatsen nu befäster sin position som en av världens mest klimatsmarta. Vi är jätteglada över att Swedavia på Visby Airport nu är medlemmar i vårt nätverk!

Vår verksamhet 2020

2020/01/20 2020 kommer vi börja med att besöka våra medlemmar. Vi hoppas att ni har tid
och möjlighet at träffas och tillsammans diskutera vad vi ska satsa på och göra
under året.

Vi kommer kontakta er och hitta en passande tid. I samband med besöket kommer vi också diskutera hur näringslivet kan upprätta affärsmässiga relationer med sociala företag. Framförallt med inriktning på de globala målen nummer 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt 10. Minskad ojämlikhet. Här tror vi att det finns många samarbets möjligheter.


Vintern och våren fortsätter med intressanta seminarier med tema Globala målen. Det första kommer 11 februari som kommer att diskutera det första målet, att utrota fattigdom. Det kan tänkas att vi inte ser fattigdomen i vitögat här i Sverige men tittar vi på hur många av våra barn som har det ekonomiskt tungt så får vi en annan bild. Ola Mattsson från Rädda Barnen leder seminariet.

/Pia Jertfelt

Goda nyheter för oss som arbetar med globala målen

2020/01/20 Nytt år och nya krafttag för att uppnå de globala målen. Trots merparten av nyheterna är katastroflarm så finns det ” goda nyheter” Här kommer några som kan inspirera till fortsatt arbete för att nå de globala målen till 2030.

Lika många människor som det bor i Sverige lyfte sig ur extrem fattigdom världen över, antalet barn som dör innan de når sin femte födelsedag fortsatte sjunka och har nu nästan halverats på nitton år och Indien avslutade under året jätteprojektet med att bygga över 90 miljoner toaletter, till glädje för en halv miljard människor.

Under 2019 utraderades ett av tre poliovirus från jordens yta, så att det nu bara finns ett kvar, en historisk bedrift enligt experterna och ett vaccin mot ebola som sänker dödligheten från 70 till 6 procent godkändes.

Rwanda tog ett stort steg på vägen för att bli det första landet som utrotar livmoderhalscancer och Algeriet och Argentina har lyckats eliminera malaria.

De skyddade områdena i världshaven har fördubblats sedan 2010.

Knölvalen, som var på randen till utrotning, har återhämtat sig och i både Kenya och Sydafrika har tjuvjakten på noshörningar minskat markant under 2019.

Klimatförändringarna är enligt FN det största hotet mot mänsklighetens gemensamma välfärd men också där erbjuder 2019 hopp, trots bränderna i Amazonas och Australien. Bara häromdagen kom siffror som visar att Tyskland släppte ut 50 miljoner ton koldioxid mindre än året innan och mycket väl kan nå klimatmål som tidigare tycktes ouppnåeliga, för första gången producerade landet mer förnyelsebar el än el från kol och kärnkraft tillsammans. 

Enligt den tyska försäkringsjätten Munich Re var det gånga året faktiskt exceptionellt i att så få människor omkom i naturkatastrofer. De senaste tio åren har i snitt 37 400 människor mist livet på det sättet varje år, förra året var det ungefär 9000.

/Pia Jertfelt

Källa: krönika i SR P1 ”P1 Morgon” den 15 januari 2020

 

 

Seminarium 11/2:

Välfärd – men inte för alla!

Vad händer med IS-barnen?

2020/01/15 Globala mål nummer ett, handlar om att utrota fattigdomen till 2030. Vi vet att många människor lever i fattigdom runt om i världen. Fattigdom är mer än bristande ekonomiska resurser. Fattigdom innebär brist på frihet, brist på inflytande, bristande hälsa, låg utbildning och ett liv i osäkerhet. Detta kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

 

 

Hur ser det ut i Sverige?
Sverige må vara ett välfärdsland, men ändå lever vart tionde barn i fattigdom. På Gotland lever 900 upp till 1000 barn i fattigdom.( Statistiska centralbyrån).

Under juletid så uppmärksammas att det finns många barn på Gotland som inte kommer att fira jul på samma sätt som de som har föräldrar med ekonomiska möjligheter Därför kommer det lokala näringslivet att göra flera insatser för att just de barnen ska få uppleva en fin och minnesvärd jul. Men vad sker under resten av året?

Vad händer med IS-barnen?
En fråga som nu debatteras livligt i våra medier. Hur ställer vi oss, handlar vi efter Barnkonventionen " att ha barnets bästa" framför ögonen? Vad är barns bästa?

Ola Mattson (Sverigechef på Rädda Barnen) kommer den 11 februari för att beskriva hur verkligheten ser ut för de barn som växer upp i fattigdom i Sverige och hur vi kan gemensamt arbeta för att förandra barns vilkor.

Praktiska detaljer
11/2 klockan 8:00-9:45, Donnerska Huset Donnersplats 1
Vi vill ha anmälan innan den 7 februari, anmäl dig via mail till pia@hallbaragotland.se 
Om du inte är medlem vill vi att du sätter in 100 kr på Bankgiro 289-1513 vid anmälan
Medlem betalar inte frukost.