Vad du får och kan bidra med som medlem i Hållbara Gotland

Kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen

Metoder och erfarenhetsutbyte för att implementera de globala målen i affärs- och/ eller organisationsstrategi.

Nätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra företagare och organisationer i regionen.

Möjlighet att föreslå dina viktiga föreläsare i hållbarhethetsfrågor

Möjlighet att delta i minst fyra spetsseminarier per år

Möjlighet att delta i minst fyra nätverksträffar per år

Möjlighet att bjuda in andra medlemmar till nätverksmöte för att belysa och diskutera hållbarhetsarbetet.

Tillsammans med andra medlemmar under Almedalsveckan profilera ditt företags eller organisations hållbarhet i gemensamt seminarium/workshop

Hållbara Gotland kan komma till din arbetsplats för att sätta de globala målen på Er kartan och visa på nyttan av ett nätverk på Gotland

Synas på Hållbara Gotlands hemsida med namn och logotype att nämnas vid de olika seminarieträffarna

Share this Post

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*