Hållbara Gotland seminarium MERITOKRATI- en affärsstrategisk fråga?

HÅLLBARA GOTLAND och ALMI

bjuder in till höstens tredje  frukostseminarium  

9 november 08:00 – 10:00 Donnerska Huset, Visby

Frukost mellan 08:00 och 08:15

Mål 5: av de Globala Målen:

Delmål för mål 5

5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Jennifer Råsten, utbildningsstrateg på AllBright föreläser om jämställdhet och mångfald på svensk arbetsmarknad. Hur ser likriktningen ut på ledande positioner? Vem är befordringsbar i din organisation? Och hur kan alla ta gemensamt ansvar för förändringen? AllBright delar med sig av fakta från rapporter och forskning och tydliggör vinsterna för de chefer som vill arbeta målmedvetet med jämställdhet. AllBright inspirerar åhörare till att själva driva förändringen och skapa mer inkluderande arbetsplatser.

Jennifer Råsten har i olika roller engagerat sig för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet de senaste 20 åren. Efter en civilingenjörsexamen mitt i IT-krisen gick vägen genom olika branscher för att sedan under 11 år bygga ett av Sveriges mest framgångsrika konsultbolag. Därefter har hon arbetat med coachning, utbildning och workshops inom såväl näringsliv, som civilsamhälle och offentlig sektor. Hon brinner för att utmana normer och bygga vinnande organisationskulturer med glada, drivna och hållbara medarbetare. Styrelsearbete och prisbelönt rekryterings- och säljarbete står också på meritlistan.

Anmälan görs till info@hallbaragotland.se senast den 7:e november (den är bindande).

Hållbara Gotland är ett nätverk för företag och organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor och som vill fördjupa sina kunskaper, dela med sig samt byta erfarenheter med varandra. Detta är en del av en serie seminarier utifrån de Globala Målen.

Vi bjuder på frukost. Anmälan är bindande vid utebliven närvaro

Share this Post