Äntligen en positiv rapport: Klimatutsläppen kan halveras till 2030 enligt ny rapport

Världens utsläpp av växthusgaser kan halveras till år 2030. Det visar en ny global rapport där bland annat svenske miljöprofessorn Johan Rockström deltagit.

Rapporten presenteras på ett klimattoppmöte i San Francisco under torsdagen. Bakom den står forskare och företag från Sverige men även personer som FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres.

– Syftet med mötet här i San Francisco är att dramatiskt försöka öka takten för de förnybara energikällorna. Framförallt näringslivet samlas här för att skicka en signal till hela världen att vi är vid en punkt där vi ser möjligheterna att fortsätta på en exponentiell resa, säger Johan Rockström till TT.

Rapporten slår fast att sol- och vindkraft ökar exponentiellt med en fördubbling ungefär vart fjärde år, något som forskarna inte väntade sig. Om takten håller i sig så halveras mängden elektricitet från fossila energikällor till 2030, förutsatt att exempelvis vindkraftverk ersätter kolkraftverk i stället för att adderas till dem.

– I dag fördubblas mängden sol och vindkraft i hela världen vart fjärde år. Och om vi fortsätter med den takten så kommer 50 procent av all elektricitet i världen komma från vind och sol redan om 12 år. Den typen av insikter finns inte därute; vi har inte förstått takten av exponentiell positiv förändring. Och jag tror att det är en förklaring till att vi diskuterar det här så lite och istället bara fokuserar på problemen. Sen ska man ha klart för sig att vi rör oss i fel kurs, , säger Johan Rockström till Studio Ett och fortsätter:

– Vi har ännu inte böjt den globala kurvan av utsläppsminskningar. Vi ser att vi sitter precis på det här staketet: kommer vi att trilla över på en positiv resa där vi rör oss väldigt snabbt i rätt riktning, eller riskerar vi att falla tillbaka och bromsas. Det är ju inte så att det är löst på något sätt men vi har möjligheten att klara det här framåt.

Rapporten visar också att alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med teknisk och politisk hjälp. Rockström nämner byggsektor, flygsektorn, transportsektorn och jordbruket. Men förutom i elsektorn är takten i omställningen för låg.

– I sektor för sektor finns det lösningar som kan skalas upp och kan ta oss på ett spår som leder mot Parisavtalet. Och målet är ju väldigt högt, det kräver att vi halverar utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Vilket innebär att vi måste minska utsläppen med sex till sju procent per år, säger Johan Rockström.

Parisavtalet stipulerar att den globala uppvärmningen bör hållas under två grader, men helst under 1,5 grader.

Eftersom världen fortsatt är så beroende av fossila energikällor så räcker inte ökningen av förnybart, enligt forskarna. Johan Rockström kallar USA, som han befinner sig i, för ”paradoxens land” på den punkten. Sammantaget gör världen lite mer fel än rätt på grund av att många fortsätter med kol och olja.

Samtidigt ser han att omställningen nu är för stor för att slå om och ”bakåtsträvarna” kommer inte att vända på agendan, men de kan mycket möjligt bromsa in den.

– Om man har politiskt ledarskap likt det president Trump representerar… Jag tror inte vi förlorar så många år, säger Johan Rockström.

Slutsatsen i rapporten är också att omställningen inte kommer att ske av sig självt utan att den behöver politiska beslut, som att sätta priset på kol, förbud, utfasningsdatum och procentuella utsläppsminskningar.

Från Ekot, SVT den 13 september 2018

Share this Post

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*