FRÅN SOPA TILL RESURS – HAR AVFALLET SLUTAT EXISTERA? CIRKULÄR EKONOMI SOM MODELL FÖR NYTT TÄNKANDE

HÅLLBARA GOTLAND och ALMI

bjuder in till höstens andra frukostseminarium  

28 september 08:00 – 10:00 Donnerska Huset, Visby

Frukost mellan 08:00 och 08:15

Mål 12:15 av de Globala Målen:

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

 

År 1991 ondgjorde sig borgmästaren i Porto Alegre, Brasilien, över att kriminella ligor stal det som medborgarna sopsorterat under veckan, genom att åka runt och tömma behållarna natten innan kommunens egna bilar dök upp.

Vissa insåg avfallets värde redan då.

Hur vi ser på vårt avfall är avgörande för hur vi kan tackla flera livsviktiga framtidsfrågor, inte minst klimatutmaningen, och för vår omställning till en cirkulär ekonomi.

Pär Larshans, som arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år, delar med sig av sina erfarenheter som innefattar ett brett spektra av hållbarhetsfrågor, bland annat hur funktionsnedsättning kan ses som en tillgång, hur en god företagskultur kan förebygga arbetsmiljöproblem och den stora klimatutmaningen världen står inför.

 

Sedan snart fyra år tillbaka så har Pär Larshans fokus, att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi där avfall inte längre finns. Omställningen kommer kräva stora förändringar i beteende och styrning.

I dag vet vi (precis som de kriminella i Porto Alegre för 27 år sedan) att avfall är en värdefull resurs – och politiska reformer och regelverk måste utformas med den utgångspunkten.

Då behöver tre huvudprinciper för återvinning ligga till grund.

  • Återvinning måste minska behovet av att bryta jungfruliga material;
  • Avgiftning, eftersom 200 år av industrialisering har fyllt ekosystemet med farliga ämnen som måste plockas bort;
  • Inga snabba lösningar som skickar problemen till kommande generationer.

Pär kommer att lägga tonvikten vid hur Sverige genom att skapa förutsättningar för återvinning på riktigt kan bli världsledande inom cirkulär ekonomi, skapa tillväxt och jobb samtidigt som vi tar bättre hand om jordens resurser.

Pär Larshans är till vardags hållbarhetschef på Ragn-Sells.

 

 

 

Anmälan görs till pia@hallbaragotland.se senast den 26 september (den är bindande).

Hållbara Gotland är ett nätverk för företag och organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor och som vill fördjupa sina kunskaper, dela med sig samt byta erfarenheter med varandra. Detta är en del av en serie seminarier utifrån de Globala Målen.

Vi bjuder på frukost. Anmälan är bindande och frukosten kommer debiteras med 150:- vid utebliven närvaro.

 

Share this Post

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*