Tjusiga projekt eller realistisk omställning? Transportsektorn om framtiden.

HÅLLBARA GOTLAND

bjuder in till höstens första frukostseminarium  

31 augusti 08:00 – 10:00 Donnerska Huset, Visby

Frukost mellan 08:00 och 08:15

Mål 9.1 av de Globala Målen:

”Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.”

 

Andreas Follér                                                                               Tove Winiger

Sustainability Manager                                                                    Politiskt ansvarig

Scania Group                                                                                     Sveriges Åkeriföretag                  

 


Andreas kommer att prata om hur frågor som trängsel, luftkvalité, energiberoende och klimatfrågan i grunden förändrar förutsättningarna för transporter. Hur kan disruptiva (idéer som kullkastar det gamla) teknologier inom bl.a. digitalisering och automatisering påverka hur vi transporterar i en nära framtid?
Hur jobbar Scania arbetar med dessa frågor, och vad menar Scania när man säger att man kommer att driva omställningen mot ett hållbart transportsystem?

Andreas har i olika roller arbetat med hållbarhet i näringslivet under de senaste två decennierna: energi, bilar, läkemedel, förpackningsmaterial och klädindustrin. Sedan 2015 är han hållbarhetschef på Scania Group med ansvar för att driva och samordna det globala hållbarhetsarbetet.


Tove är sedan 2016 ansvarig för hållbarhet- och fossilfrihetsfrågor på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Åkeriföretagen står för ca 7 procent av Sveriges utsläpp, och transporterar samtidigt nästan 90 procent av godsvolymen. Tove ansvarar för framtagandet av åkerinäringens färdplan till ett Fossilfritt Sverige, och kommunicerar klimatarbetet som sker i den svenska åkerinäringen.

Tove kommer att tala om hur och varför åkeriföretag driver förändring till lägre utsläpp, vilka krav som ställs från kunder och omvärld och hur dessa påverkar möjligheterna att uppnå en fossilfri åkerinäring. Vilka praktiska och politiska utmaningar försvårar omställningen idag? Vilka förändringar som kan bidra till ett hållbart transportsystem kan ske redan idag?

 

Från Destination Gotland (medlemmar i Hållbara Gotland) medverkar Nils Nordström, säkerhetschef och trafikchef med ansvar för Destination Gotlands miljöarbete. Han pratar också på temat ”Hållbara Transporter” och vilka åtgärder DG har tagit för att förbättra miljöarbetet.

Sakarias Ronquist, försäljningschef på BRA FLYG kommer att berätta hur BRA FLYG arbetar med att få sin verksamhet att bli hållbar.

Anmälan görs till pia@hallbaragotland.se senast den 29 augusti (den är bindande).

Hållbara Gotland är ett nätverk för företag och organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor och som vill fördjupa sina kunskaper, dela med sig samt byta erfarenheter med varandra. Detta är en del av en serie seminarier utifrån de Globala Målen. Vi arrangerar detta seminarium med medel från Länsstyrelsen Gotland och seminariet är kostnadsfritt.

Share this Post

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*