Almedalen: Klimat, klokhet, kreativitet

Klimat, klokhet, kreativitet

4/7 2018, 13:00 – 14:30 Donnerska huset, Donners plats 1, ”Aulan” Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet

Vad är viktigast: att göra rätt – eller att vara god? Måste prat om klimat framkalla ångest och skuld, eller finns det andra sätt att skapa engagemang och bidra till förändring? Hur förenar vi klokhet och kreativitet i arbetet för världens klimat? Hur spränger vi bubblan av förutsägbarhet?

Idag ligger fokus när det gäller klimat i hög utsträckning på individen och individens val. Men vilka problem finns det med en alltför stark fokusering på den enskilda personen? Riskerar vi att sätta vår egen godhet över det som faktiskt är bäst på lång sikt genom att skapa skuldbeläggning som passiviserar människor? Samtidigt finns det många kreativa idéer som inte passar in i det politiska och administrativa system som vi byggt upp. Hur tar vi till vara på dessa? Hur bryter vi bilden av att allt ändå är försent och att jorden går under vad vi än hittar på? Syftet med samtalet är att bryta upp segmenterade gränser och skaka om. Målet är att skapa oväntade och kreativa möten som leder till nya kontakter och nya nätverk. Här möts personer som normalt inte står på en scen tillsammans.

Mattias Goldmann, VD, Tanke smedjan Fores
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-sells/Water Aid
Cecilia Solér, Universitetslektor, Göteborgs universitet
Victoria Escobar, Medgrundare, Changers Hub
Elin Bergman, Manager, Corporate Partnerships och ordförande, WWF, Världsnaturfonden och Cradle Net

Share this Post