ETT HÅLLBART SAMHÄLLE FÖRUTSÄTTER SAMARBETE

Hållbara Gotland är ett nystartat nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet.

Arbetet för hållbarhet bygger på att tre delar förenas – ekonomi, socialt engagemang och hänsyn till miljön. I ett bredare perspektiv innebär det att företag och organisationer arbetar aktivt med samhällsutveckling.

Hållbara Gotland fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.  De antogs av världens ledare i september 2015 och beskrivs som den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som någonsin har tagits. Genom målen har världens ledare förbundit sig att verka för att lösa de utmaningar som världens länder gemensamt står inför. De 17 målen har 169 delmål, där varje delmål kan vara potentiella affärsidéer.

Hållbara Gotland vill inspirera de gotländska företagens arbete med ansvarsfrågor. Vi vill också främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier.

Det är genom samarbete vi når resultat och skapar ett hållbart samhälle.

 

Nature

Att arbeta med hållbarhet skapar förtroende och utvecklingsmöjligheter.

För att nå resultat i hållbarhetsarbetet krävs samarbete. Ibland med de som driver en helt annan verksamhet, och ibland med sådana som man kan jämföra sig med. För att det ska bli genomslag behövs det genomföras på regional nivå. Nära dem det berör: konsumenter, producenter, leverantörer, beställare. Därför behövs ett nätverk på Gotland!

Det här sker internationellt och nationellt, men för att det ska bli resultat behövs det genomföras på regional nivå.

Vi hoppas att så många gotländska företag, organisationer och intressenter deltar i vårt hållbara nätverk. Tillsammans når vi målen!

Det går bra att mejla på Pia Jertfelt vid frågor och funderingar.

Vi hoppas att så många gotländska företag och organisationer som möjligt vill delta i vårt hållbara nätverk.