Hållbara Gotland är ett nystartat företagsnätverk.

Hållbarhetsarbete i ett brett perspektiv innebär att företag och organisationer arbetar aktivt med samhällsutveckling.

Ett aktivt hållbarhetsarbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten.

Hållbara Gotland fokuserar främst med att sprida och fördjupa kunskapen om de Globala målen som världens ledare har förbundit sig att arbeta med för att lösa de utmaningar som världens länder gemensamt står inför. 

Vi vill inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och vi vill främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället. Vi gör detta genom att nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier.

För att nå resultat i hållbarhetsarbete krävs att man samarbetar med andra.

Nature

Varför ett nätverk på Gotland?

Sedan FN:s generalförsamling antog de 17 globala målen för hållbar utveckling börjar dessa nu slå igenom på allvar – särskilt näringslivet har sett vilken kraft målen innebär. Då är det viktigt att det skapas nätverk på Gotland där de Globala målen står i centrum. Hållbarhetsarbetet måste vara ekonomiskt lönsamt – på sikt. Idag är ett aktivt hållbarhetsarbete ett måste om man vill vinna upphandlingar, skapa långsiktiga affärsrelationer, utveckla samhällsservice. Företag och organisationer som arbetar systematiskt med hållbarhet skapar ett försteg hos myndigheter (LOU) och allmänhet vad gäller försäljning.

Att arbeta med hållbarhet skapar förtroende och utvecklingsmöjligheter.

För att nå resultat i hållbarhetsarbete krävs att man samarbetar med andra. Ibland med andra med en helt annan verksamhet, och ibland med några som man kan jämföra sig med. Det här sker internationellt och på nationell nivå. Men för att det ska bli ett genomslag behövs det genomföras på regional nivå. Nära dem det berör: konsumenter, producenter, leverantörer, beställare. Därför behövs ett nätverk på Gotland!

Det här sker internationellt och på nationell nivå. Men för att det ska bli ett genomslag behövs det genomföras på regional nivå.

Vi hoppas att så många gotländska företag, organisationer och intressenter deltar i vårt hållbara nätverk. Tillsammans når vi målen!

Det går bra att mejla på Pia Jertfelt vid frågor och funderingar.

Medlemmar 2018
Heartfields
Jesper Mattsson
Nygarns utveckling AB
Själsö Fritid AB