Tillsammans för en hållbar ö
Globala mål - regionalt arbete

Vikten av samarbete

Idag är ett aktivt hållbarhetsarbete ett måste om ett företag eller en organisation  vill etablera förtroende, utveckla samhällsservice, skapa och behålla långsiktiga affärsrelationer eller vinna upphandlingar. De som arbetar systematiskt med hållbarhet får försteg hos myndigheter (via LOU) och allmänhet - man vill helt enkelt hellre synas med dem som är hållbara!


Sedan FN:s generalförsamling 2015 antog de globala målen för hållbar utveckling börjar dessa nu slå igenom på allvar – särskilt näringslivet har sett vilken kraft målen innebär. Hållbarhetsarbetet måste vara ekonomiskt lönsamt – men som många investeringar kan det ta tid innan man kan plocka hem vinsterna. Därför är det viktigt att det skapas nätverk på Gotland som ställer de Globala målen i centrum.

Globala målen ur
gotländskt perspektiv

Hållbara Gotland vill inspirera företag på ön att arbeta med ansvarsfrågor. Vi vill också främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier. Det är genom samarbete vi når resultat och skapar ett hållbart samhälle. Vi måste våga fästa blicken på horisonten och planera för vart vi ska - så att vi är med och formar framtiden.


Vi fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.  För att det ska bli genomslag behövs arbetet genomföras på regional nivå, nära dem det berör: konsumenter, producenter, leverantörer och beställare. 

 

Program för 2021

Torsdagen den 25 februari 2021 Klockan 11:45 till 12:45

DIGITALA MÖJLIGHETER
 
Ordet "digitalt" är på allas läppar och verkar gå att använda i alla sammanhang. Digitala möten har vi ju t ex alla fått stifta bekantskap med det senaste året vare sig vi ville det eller ej.

Går man till botten med begreppet digitalisering landar man i tre perspektiv: nya digitala tjänster, ökad automation och relationer som behöver skapas utanför det fysiska mötet. Alla dessa kan lika gärna ses som möjligheter hellre än utmaningar. Och det är just digitaliseringens positiva möjligheter som Per Vidar Lundberg, Chief Digital Officer på Sweco, kommer att ta fasta på i sin presentation för Hållbara Gotland den. Med tankeväckande exempel och interaktiva moment utlovas en inspirerande och aktuell inblick i vad som pågår i det digitala hörnet av världen.

Seminariet är på TEAMs

Välkomna!
Seminariet " Digitala möjligheter" ges på TEAMS

Länk till seminariet skickas vid anmälan

Seminariet är öppet för alla intresserade.

Anmälan senast den 22 februari till Pia@hållbaragotland.se

 

 

Nätverksträffarna är tillfällen för våra medlemmar att mötas och utbyta idéer och strategier. Ett par gånger per år arrangerar vi öppna föreläsningar som alla intresserade är välkomna till. Våra seminarier är alltid kopplade till något eller några av de globala målen. 

Program 2020
Fördjupning, kompetensutveckling och aha-upplevelser

Seminarium 11/2 kl. 8-9:45
Välfärd – men inte för alla!
Vad händer med IS-barnen?

Ola Mattson (Sverigechef på Rädda Barnen) besöker oss och diskuterar hur vi gemensamt kan arbeta för att förändra barns vilkor.

- Globala mål nummer ett handlar om att utrota fattigdomen till 2030. Sverige må vara ett välfärdsland, men ändå lever vart tionde barn i fattigdom. På Gotland lever 900 upp till 1000 barn i fattigdom ( SCB).

- Vad händer med IS-barnen? En fråga som debatteras livligt i våra medier. 

Praktiska detaljer
11/2 klockan 8:00-9:45, Donnerska Huset Donnersplats 1
Vi vill ha anmälan innan den 7 februari, anmäl dig via mail till pia@hallbaragotland.se 
Om du inte är medlem vill vi att du sätter in 100 kr på Bankgiro 289-1513 vid anmälan
Medlem betalar inte frukost. 

Sverige med ledartröjan
i omställningen till hållbara transporter
– dröm eller verklighet?
Hur vi ser på våra transporter är avgörande för hur vi kan tackla
flera livsviktiga framtidsfrågor, inte minst klimatutmaningen,
och omställning till fossilt samhälle. Vi bjuder därför in alla er
som arbetar med transporter i ett brett perspektiv för att prata
om arbetet mot fossilfri fordonsflotta, hållbarhetsmärkning för
godstransporter på väg och vad som sker inom sjöfarten.
Tid: Måndag den 20 april kl. 17:00 till 19:30
Plats: Donnerska Huset, i Visby
Vi ställer inte in – vi ställer om!
I händelse att situationen med smittspridning förvärras kan
seminariet komma att hållas vi länk istället.

Föreläsare
Henrik Dahlsson
Hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, berättar om Scanias
miljöarbete och breda hållbarhetserbjudande som hjälper
kunden minska sin klimatpåverkan. Utmaningar inom
elektrifiering, automatisering och digitalisering berörs också.
Maria Werpers Dahl
Branschutvecklare på Transportföretagen, berättar om
hållbarhetsmärkningen Hållbar Transport. En märkning där
transportköpare och transportör tillsammans gör det möjligt
för transportnäringen att närma sig mål som sund konkurrens
på lika villkor, nollvision och miljö och klimatmål.
Daniel Pantzarfelt
Säkerhet & trafikchef, ansvarig för Destination Gotlands
kvalitets och miljöledning enligt ISO9001/14001.
Anmälan senast den 15 april
Anmälan till anna.sorby@lansstyrelsen.se eller
pia@hållbaragotland.se. Deltagandet är kostnadsfritt men
anmälan krävs. Vi bjuder på förtäring.
Välkommen!

 24/4 kl. 16:00-17:30 Nätverksträff (för medlemmar)

Erik Wollbrandt gästar vår nätverksträff i Donnerska huset.

 

9/3 Årsmöte kl. 15:00
(förmedlemmar)

Vi träffas i Donnerska Huset för vårt årsmöte.

 

 

12/3 Seminarium om sociala
företag och sociala innovationer Erica Augustinsson

Välkommen till ett seminarium där vår gäst Erica Augustinsson fokuserar på globala mål nummer tre, åtta och nio.  

Erica jobbar som innovationsstrateg på Region Blekinge och har tidigare arbetat som kunskapsproducent på Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet. Hon driver även ett eget företag med fokus på strategi och kommunikation främst inom områden som hållbar utveckling och social innovation/ socialt entreprenörskap.

Praktiska detaljer
Donnerska Huset
15:30-17:00
Anmäl dig till pia(a)hallbaragotland.se

Ett hållbart samhälle förutsätter samarbete
Brett perspektiv för framgång

Vi är övertygade om att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet. Arbetet för hållbarhet bygger på att tre delar förenas – ekonomi, socialt engagemang och hänsyn till miljön. I ett bredare perspektiv innebär det att företag och organisationer arbetar aktivt med samhällsutveckling.

Självklart är vi medlemmar:
Vi ser möjligheterna
Goda exempel från våra medlemmar

Förändringen börjar här

Uner 2020 kommer vi börja med att besöka våra medlemmar och diskutera vad vi ska satsa på och göra under året. Här kommer vi att presentera nedslag hos medlemmarna med goda exempel på hur vi kan jobba med hållbarhet och de globala målen som företagare på Gotland. 

Styrelse
Våra eldsjälar

Vår styrelse består av eldsjälar som arbetat med hållbarhetsfrågor länge. Vi drivs av övertygelsen att Gotland kan bli ett föredöme när det kommer till att jobba regionalt med de globala målen.

Zenita Strandänger

Ordförande

 

 

Markus Wahlgren

Vice ordförande

 

 

Jon Ryttermo

sekreterare

Therese Lindström

Lisa Larsson

Ledamot

Thomas J. Gustafsson

suppleant

Pia Jertfelt

Verksamhetsledare