ETT HÅLLBART SAMHÄLLE KRÄVER SAMARBETE

Hållbara Gotland är ett nystartat nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet.

Arbetet för hållbarhet bygger på att tre delar förenas – ekonomi, socialt engagemang och hänsyn till miljön. I ett bredare perspektiv innebär det att företag och organisationer arbetar aktivt med samhällsutveckling.

Hållbara Gotland fokuserar främst på att sprida och fördjupa kunskapen om de sjutton Globala målen.  De antogs av världens ledare i september 2015 och beskrivs som den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som någonsin har tagits. Genom målen har världens ledare förbundit sig att verka för att lösa de utmaningar som världens länder gemensamt står inför. De 17 målen har 167 delmål, där varje delmål kan vara potentiella affärsidéer.

Hållbara Gotland vill inspirera de gotländska företagens arbete med ansvarsfrågor. Vi vill också främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier.

Det är genom samarbete vi når resultat och skapar ett hållbart samhälle.

 

Nature

Varför ett nätverk på Gotland?

Sedan FN:s generalförsamling antog de 17 globala målen för hållbar utveckling börjar dessa nu slå igenom på allvar – särskilt näringslivet har sett vilken kraft målen innebär. Då är det viktigt att det skapas nätverk på Gotland där de Globala målen står i centrum. Hållbarhetsarbetet måste vara ekonomiskt lönsamt – på sikt. Idag är ett aktivt hållbarhetsarbete ett måste om man vill vinna upphandlingar, skapa långsiktiga affärsrelationer, utveckla samhällsservice. Företag och organisationer som arbetar systematiskt med hållbarhet skapar ett försteg hos myndigheter (LOU) och allmänhet vad gäller försäljning.

Att arbeta med hållbarhet skapar förtroende och utvecklingsmöjligheter.

För att nå resultat i hållbarhetsarbete krävs att man samarbetar med andra. Ibland med andra med en helt annan verksamhet, och ibland med några som man kan jämföra sig med. Det här sker internationellt och på nationell nivå. Men för att det ska bli ett genomslag behövs det genomföras på regional nivå. Nära dem det berör: konsumenter, producenter, leverantörer, beställare. Därför behövs ett nätverk på Gotland!

Det här sker internationellt och på nationell nivå. Men för att det ska bli ett genomslag behövs det genomföras på regional nivå.

Vi hoppas att så många gotländska företag, organisationer och intressenter deltar i vårt hållbara nätverk. Tillsammans når vi målen!

Det går bra att mejla på Pia Jertfelt vid frågor och funderingar.

Medlemmar 2018
Heartfields
Jesper Mattsson
Nygarns utveckling AB
Själsö Fritid AB